Regulamin Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2016

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta Gdynia oraz terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start do biegu górskiego na obu dystansach o godzinie: 11:30.


Start i meta: usytuowane będą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.

Biuro zawodów mieścić się będzie w szkole od strony sali gimnastycznej gdzie zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające zwrotny chip i numer startowy.

W szkole znajdować się będą szatnie, toalety, umywaki oraz depozyt, brak natrysków.

V. Dystans i kategorie wiekowe.

Zawodnicy sami wybierają dystans i podają go przy zgłoszeniach. Zawodnik aby został sklasyfikowany w całym cyklu Grand Prix musi ukończyć przynajmniej 3 biegi na jednym dystansie.

Zawody odbywają się stylem ANGLOSASKIM tzn. na trasie znajdują się podbiegi i zbiegi, a start i meta usytuowane są w tym samym miejscu.

Dystans:
Trasa krótka – 5,25 km ( 1 pętla )
Trasa długa – 10,5 km ( 5,25 km x 2 pętle )

Kategorie:
M – 20 (do 34 lat) K – 20 (do 34 lat)
M – 35 (35 – 49 lat) K – 35 (35 – 49 lat)
M – 50 (50 – 64 lat) K – 50 (50 – 64 lat)
M – 65 (65 – pow.) K – 65 (65 – pow.)
M – OPEN K – OPEN
Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat.

VI. Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego.
Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.
Brak zwrotu chipa skutkować będzie nieklasyfikowaniem w zawodach.

VII. Zawody dzieci i młodzieży o ,,Puchar Pustka i Cisa”.

Program minutowy:

9:20 start dziewczyn i chłopców do 5 lat (2016 – 2011): 500 m
9:40 start dziewczyn i chłopców 6 – 7 lat (2010 – 2009): 500 m
10:00 start dziewczyn i chłopców 8 – 9 lat (2008 – 2007): 500 m
10:20 start dziewczyn i chłopców 10 – 12 lat (2006 – 2004): 1000 m
10:40 start dziewczyn i chłopców 13 – 16 lat (2003 – 2000): 1500 m

Zapisy w rywalizacji dzieci i młodzieży o „Puchar Pustka i Cisa” w dniu imprezy w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 5 zł.

Formularz zgłoszeniowy dla dzieci.

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz coś słodkiego.

Zwyciężczyni i zwycięzca poszczególnych kategorii otrzyma puchar po każdym biegu.

Puchary i medale dla dzieci oraz drobne gadżety promujące sport w Gdyni zostaną ufundowane przez Prezydenta miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Po całym cyklu o „Puchar Pustka i Cisa” za 3 z 4 najlepszych biegów nagradzane będą:
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – puchar i nagrody rzeczowe.
Poniżej zamieszczamy formularz do ściągnięcia i wypełnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych, w którym wyrażacie zgodę na start w zawodach swoich dzieci. Żeby dziecko mogło wystartować, należy przed startem, w biurze zawodów złożyć formularz wypełniony i podpisany.

VIII. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 11.15 w centrum zawodów.

IX. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy do IV edycji na panelu Competit:
https://competit.pl/zgloszenie/1107/

W formularzu zgłoszeniowym należy oznaczyć dystans na jakim się startuje, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

Stowarzyszenie Aktywni
ul. Buraczana 8/36
81-587 Gdynia
NIP: 5862293988
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0400 2830

Przelew należy dokonać do środy (włącznie do 23:59) poprzedzającej daną edycję
Lista uczestników IV edycji:
https://competit.pl/lista/1107/

X. Opłata startowa.

Opłata 25 zł – przy zapisach on-line do 09.06.2016 do 23:59
Opłata 30 zł – on-line od 10.06.2016 do 22.06.2016 do 23:59
Opłata 35 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

XI. Nagrody.

Po zakończeniu każdej edycji:

dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn zostaną wręczone nagrody od sponsorów.
Każdy uczestnik po wbiegnięciu na linię mety otrzymuje okolicznościowy medal oraz napój.

Po całym cyklu Grand Prix nagradzane będą:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchar i nagrody finansowe lub rzeczowe.
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – puchar i drobne nagrody rzeczowe.

Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.
Za cały cykl Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2016 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 3 z 4 najlepszych startów.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 3 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po trzech startach, to zwycięża osoba która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

Na zakończenie całego cyklu każdy uczestnik, który ukończy wszystkie 4 edycje otrzyma imienny certyfikat górala.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2 h.
 9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.
Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

3 przemyślenia nt. „Regulamin Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2016

Dodaj komentarz