Regulamin Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2020

Regulamin Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2020

Terminy: 21 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 20 czerwiec

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta Gdynia oraz terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

 

IV. Termin i miejsce.

Start do biegu górskiego na obu dystansach o godzinie: 11:30.
Start i meta: umiejscowione będą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.
Biuro zawodów mieścić się będzie w szkole od strony sali gimnastycznej gdzie zawodnicy będą pobierać pakiety startowe zawierające zwrotny chip i numer startowy.
W szkole znajdować się będą szatnie, toalety oraz depozyt.

 

V. Dystans 

Zawodnicy sami wybierają dystans i podają go przy zgłoszeniach. Zawodnik, aby zostać sklasyfikowanym w całym cyklu Grand Prix musi ukończyć przynajmniej 3 biegi na jednym dystansie.
Zawody odbywają się stylem ANGLOSASKIM tzn. na trasie znajdują się podbiegi i zbiegi, a start i meta usytuowane są w tym samym miejscu.

Dystans:
Trasa krótka – 5,5 km (1 pętla) – NOWY ZMIENIONY ODCINEK MIĘDZY 2 a 3 KM
Trasa długa – 11 km (5,5 km x 2 pętle) NOWY ZMIENIONY ODCINEK MIĘDZY 2 a 3km

VI. Klasyfikacje

 1. Klasyfikacja indywidualna.
 2. Klasyfikacja drużynowa.

Ad. 1. Dotyczy klasyfikacji indywidualnej.

Za cały cykl Grand Prix w biegach górskich Gdynia 2020 prowadzona jest klasyfikacja generalna, do której wlicza się 3 z 4 najlepszych startów.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 3 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik, który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po trzech startach, to zwycięża osoba, która miała lepszy wynik w ostatnim biegu.

Na zakończenie całego cyklu uczestnik, który ukończy wszystkie 4 edycje otrzyma imienny Certyfikat Górala.

 

Kategorie:
M – 20 (do 34 lat) K – 20 (do 34 lat)
M – 35 (35 – 49 lat) K – 35 (35 – 49 lat)
M – 50 (50 – 64 lat) K – 50 (50 – 64 lat)
M – 65 (65 – pow.) K – 65 (65 – pow.)
M – OPEN K – OPEN

Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat.

 

Ad. 2. Dotyczy klasyfikacji drużynowej.

 1. Drużyny będą rywalizować tylko w kategorii OPEN i prowadzona będzie tylko klasyfikacja generalna po wszystkich 4 biegach na dystansie 5,5 km i 11 km (oddzielne klasyfikacje dla każdego dystansu).
 2. Wynik każdej drużyny po każdym biegu liczony będzie, jako suma czasów najlepszych 4 osób, w tym jednej kobiety. Wygrywa zespół, którego suma czasów jest najmniejsza po 4 biegach.
 3. Aby drużyna została sklasyfikowana musi ukończyć każdy bieg.
 4. Każda drużyna może składać się maksymalnie z 8 osób.
 5. Każda drużyna mająca niepełny skład może uzupełnić zespół w trakcie trwania Grand Prix do maksymalnie 8 osób (8 osób = kompletna drużyna).

Przykłady poniżej.

Członek każdej drużyny musi zgłosić się na bieg indywidualny przez formularz zgłoszeń który znajduje się na stronie www.biegigorskiegdynia.pl , wypełniając swoje dane oraz poprawną nazwę drużyny.

Dodatkowo Kapitan drużyny musi obowiązkowo zgłosić drużynę osobnym e-mail, wysłanym na adres: biegigorskiegdynia@gmail.com , podając nazwę drużyny, imię i nazwisko wszystkich zawodników oraz dystans na jakim dana drużyna rywalizuje (5,5 km lub 11 km).

Dopisanie dodatkowej osoby celem uzupełnienia drużyny (maksymalnie może być 8 osób w drużynie) musi zostać wysłane na adres: biegigorskiegdynia@gmail.com przez Kapitana drużyny w terminie 7 dni przed datą danej edycji, w której dopisana zawodniczka/zawodnik ma wziąć udział. 

Przykład nr 1: Drużyna składa się z 8 osób, w tym 4 mężczyzn i 4 kobiet. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów 4 najlepszych wyników, w tym przynajmniej jednej kobiety.

Przykład nr 2: Drużyna składa się z 4 osób, w tym 3 mężczyzn i 1 kobiety. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów wszystkich osób, ponieważ zgłoszona w tym przykładzie drużyna składa się dokładnie z 4 osób. Wszyscy muszą ukończyć każdy bieg, aby drużyna mogła zostać sklasyfikowana. Kapitan drużyny może dopisać dodatkowe 4 osoby.

Przykład nr 3: Drużyna składa się z 5 osób, w tym 5 kobiet. Wynik drużyny liczony będzie sumą czasów 4 najlepszych osób. Kapitan drużyny może dopisać dodatkowe 3 osoby.

 1. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 2. W przypadku, gdy przynajmniej jeden bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 3. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 14 marca 2020 roku.
 4. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje czas najlepszego zawodnika w drużynie.
 5. Drużyny, które zajmą miejsca I – III w klasyfikacji OPEN otrzymają pamiątkowe puchary.

 

VII. Pomiar czasu.

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i winien przymocować do sznurówki buta startowego (Nieoddanie chipa będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika).

Chip winien zostać zwrócony niezwłocznie po zakończonym biegu.

VIII. Zawody dzieci i młodzieży o ,,Puchar Pustka i Cisa”.

Program minutowy:
9:20 start dziewczyn i chłopców do 5 lat (2020 – 2015): 500 m
9:40 start dziewczyn i chłopców 6 – 7 lat (2014 – 2013): 500 m
10:00 start dziewczyn i chłopców 8 – 9 lat (2012 – 2011): 500 m
10:20 start dziewczyn i chłopców 10 – 12 lat (2010 – 2008): 1000 m
10:40 start dziewczyn i chłopców 13 – 16 lat (2007 – 2004): 1500 m

Zapisy w rywalizacji dzieci i młodzieży o „Puchar Pustka i Cisa” odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 7 zł.

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz coś słodkiego.

Zwyciężczyni i zwycięzca poszczególnych kategorii otrzyma puchar po każdym biegu.

Po całym cyklu o „Puchar Pustka i Cisa” za 3 z 4 najlepszych biegów nagradzane będą:

3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – puchar i nagrody rzeczowe.
Poniżej zamieszczamy formularz do ściągnięcia i wypełnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych, w którym wyrażacie zgodę na start w zawodach swoich dzieci. Żeby dziecko mogło wystartować, należy przed startem, w biurze zawodów złożyć formularz wypełniony i podpisany.

IX. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 11.15 w centrum zawodów.

X. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe online.

Należy zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy na panelu Competit:

I edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1104/

II edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1105/

III edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1106/

IV edycja
https://competit.pl/zgloszenie/1107/

W formularzu zgłoszeniowym należy oznaczyć dystans, na jakim się startuje, zaakceptować regulamin zawodów oraz uiścić odpowiednią opłatę przez panel przelewy24.

Stowarzyszenie Aktywni
ul. Buraczana 8/36
81-587 Gdynia
NIP: 5862293988
nr konta: 42 2030 0045 1110 0000 0400 2830

Przelew należy dokonać do czwartku do 23:59, zawsze na tydzień przed daną edycją.

XI. Opłata startowa.

I edycja: 21 marzec

Opłata 35 zł – przy zapisach on-line do 01.03.2020 r. do 23:59
Opłata 40 zł – on-line od 02.03.2020 r. do 12.03.2020 r. do 23:59
Opłata 50 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Opłata 55 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – do 01.03.2020 r. do 23:59  (za pierwszy bieg)

Opłata 60 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – on-line od 02.03.2020 r. do 12.03.2020 r. do 23:59 (za pierwszy bieg)

 

Karnet 120 zł – do 01.03.2020 r. do 23:59 ( za wszystkie biegi )

Karnet 125 zł – do 02.03.2020 r. do 12.03.2020 r. do 23:59 (za wszystkie biegi)

Karnet 135 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Karnet 135 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – do 01.03.2020 r. do 23:59 ( za wszystkie biegi )

Karnet 140 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – on-line od 02.03.2020 r. do 12.03.2020 r. do 23:59

  

II edycja: 25 kwietnia

Opłata 35 zł – przy zapisach on-line do 05.04.2020 r. do 23:59
Opłata 40 zł – on-line od 06.04.2020 r. do 16.04.2020 r. do 23:59
Opłata 50 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Opłata 55 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – przy zapisach on-line do 05.04.2020 r. do 23:59 (za drugi bieg)

Opłata 60 zł – w paiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – on-line od 06.04.2020  do 16.04.2020 r. do 23:59 (za drugi bieg)

 

III edycja: 23 maja

Opłata 35 zł – przy zapisach on-line do 03.05.2020 r. do 23:59
Opłata 40 zł – on-line od 04.05.2020 r. do 14.05.2020 r. do 23:59
Opłata 50 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Opłata 55 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – przy zapisach on-line do 03.05.2020 r. do 23:59 (za trzeci bieg)

Opłata 60 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – on-line od 04.05.2020 r. do 14.05.2020 r. do 23:59 (za trzeci bieg)

 

IV edycja: 20 czerwiec

Opłata 35 zł – przy zapisach on-line do 31.05.2020 r. do 23:59
Opłata 40 zł – on-line od 01.06.2020 r. do 11.06.2020 r. do 23:59
Opłata 50 zł – w dniu imprezy w biurze zawodów

Opłata 55 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – przy zapisach on-line do 31.05.2020 r. do 23:59 (za czwarty bieg)

Opłata 60 zł – w pakiecie Buff (chusta okolicznościowa zawodów) – on-line od 01.06.2020 r. do 11.06.2020 r. do 23:59 (za czwarty bieg)

 

XII. Nagrody.

Po zakończeniu każdej edycji:
dla pierwszych 3 kobiet i 3 mężczyzn zostaną wręczone nagrody od sponsorów (odebranie nagrody tylko podczas ceremonii zakończenia poszczególnej edycji).
Każdy uczestnik po wbiegnięciu na linię mety otrzymuje okolicznościowy medal oraz napój.

Po całym cyklu Grand Prix nagradzane będą:
3 miejsca w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn – puchar i nagrody finansowe lub rzeczowe.
3 pierwsze miejsca w kategorii wiekowej – puchar i drobne nagrody rzeczowe.
Nagrody nie dublują się. Osoba wyróżniona w kategorii OPEN nie otrzymuje już nagrody w kategorii wiekowej. Atrakcyjność nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów.

Na zakończenie całego cyklu uczestnik, który ukończy wszystkie 4 edycje otrzyma imienny Certyfikat Górala.

 

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Wysłanie zgłoszenia i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 1h45’.
 9. Zaakceptowanie przy zgłoszeniu internetowym regulaminu lub przekazanie do Organizatora podpisanego oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.

Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

Formularz zgłoszeniowy Grand Prix w biegach górskich

Zgoda na udział w zawodach dzieci, Puchar Pustka i Cisa