Regulamin

Regulamin zawodów dla dzieci i młodzieży o Puchar Pustka i Cisa

Gdynia 2020

Terminy: 21 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 20 czerwiec

I. Cel imprezy.

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na aktywny wypoczynek.
 2. Popularyzacja miasta Gdynia oraz terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Integracja zawodników i sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

II. Organizator.

Stowarzyszenie Aktywni

III. Udział.

Udział w zawodach mogą wziąć osoby niepełnoletnie, ale tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

IV. Termin i miejsce.

Start i meta: usytuowane będą przy Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.

I bieg: 21.03.2020 r.

II bieg: 25.04.2020 r.

III bieg: 23.05.2020 r.

IV bieg: 20.06.2020 r

Program minutowy:

9:20 start dziewczyn i chłopców do 5 lat (2020 – 2015): 500 m
9:40 start dziewczyn i chłopców 6 – 7 lat (2014 – 2013): 500 m
10:00 start dziewczyn i chłopców 8 – 9 lat (2012 – 2011): 500 m
10:20 start dziewczyn i chłopców 10 – 12 lat (2010 – 2008): 1000 m
10:40 start dziewczyn i chłopców 13 – 16 lat (2007 – 2004): 1500 m

Odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu.
Każde dziecko otrzyma na mecie pamiątkowy medal oraz coś słodkiego.

Poniżej zamieszczamy formularz do ściągnięcia i wypełnienia przez rodziców lub opiekunów prawnych, w którym wyrażacie zgodę na start w zawodach swoich dzieci. Żeby dziecko mogło wystartować, należy przed startem, w biurze zawodów złożyć formularz wypełniony i podpisany. Formularze będą również dostępne w biurze zawodów.

Zgoda na udział w zawodach dzieci, Puchar Pustka i Cisa

V. Biuro zawodów.

Czynne w dniu zawodów w godz. 8.15 – 11.15 w centrum zawodów.

VI. Zgłoszenia i opłata startowa.

Zapisy odbywają się w dniu imprezy, w biurze zawodów.
Opłata startowa wynosi 7 zł.

VII. Nagrody.

Po każdej edycji:

Zwyciężczyni i zwycięzca poszczególnych kategorii otrzyma puchar po każdym biegu. Trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – nagrody rzeczowe.

Po całym cyklu o „Puchar Pustka i Cisa” za 3 z 4 najlepszych biegów nagradzane będą:

Trzy pierwsze miejsca w kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców – nagrody rzeczowe i puchary.

Prowadzona będzie klasyfikacja według punktacji: pierwszy zawodnik = 1PK, drugi = 2PK, trzeci= 3PK, czwarty = 4PK itd. Najmniejsza liczba punktów zgromadzonych w 3 najlepszych startach daje łączny wynik. Zawodnik, który zdobywa najmniejszą ilość punktów zwycięża. Jeżeli dwie osoby będą miały identyczną sumę po trzech startach, to zwycięża osoba, która miała lepszy wynik w ostatnim z rozgrywanych biegów w cyklu Puchar Pustka i Cisa.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.
 2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 4. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty za udział w zawodach jest jednoznaczne z wzięciem udziału w imprezie i nie podlega zwrotowi.
 5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą opiekunów prawnych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 8. Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 15’.
 9. Przekazanie pisemnej zgody na udział dziecka w zawodach w biurze imprezy świadczy o akceptacji całego regulaminu zawodów.
 10. Faktury za bieg Organizator będzie wystawiać do 30 dni od zakończenia danego biegu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodami przyjmowane są na piśmie do 1 h po zakończeniu biegu w centrum zawodów.
  Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.